Suomen Viron-instituutti hakee johtajaa

14. syyskuun 2018

Suomen Viron-instituutti ylläpitää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä taiteen, koulutuksen ja yhteiskunnan eri aloilla.

Viron-instituutti tekee yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten kulttuurialan edustajien ja kulttuurivientiä tukevien yritysten kanssa. Instituutilla on vahvat verkostot, ja se etsii aktiivisesti uusia väyliä tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria Virossa ja myös muualla Baltiassa. Instituutti organisoi laajoja kulttuurihankkeita, järjestää eri alojen taiteilijoiden vierailuja, näyttelyitä ja muita tilaisuuksia eri puolilla Viroa sekä tekee yhteistyötä Virossa toimivien suomen kielen opettajien kanssa. Instituutilla on toimipiste sekä Tallinnassa että Tartossa. Tartossa on yleisölle avoin kirjasto, jonka kokoelmat koostuvat suomen- ja vironkielisistä julkaisuista.

Instituutti on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa, johon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia. Instituuteilla on tiiviit kontaktit, ja niillä on myös yhteisiä hankkeita. Instituuttien toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeita rahoittavat myös säätiöt, yritykset ja yhteistyökumppanit.

Johtaja vastaa instituutin toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, taloudesta sekä rahoituksen hankinnasta ja yritysyhteistyöstä. Johtaja verkostoituu laaja-alaisesti Suomessa ja Virossa sekä muissa instituutin toimintaan liittyvissä yhteyksissä.

Johtajan tehtävä on 3-vuotinen ja alkaa 1.12.2018 tai sopimuksen mukaan. Työsuhdetta on mahdollista jatkaa kahdella vuodella.

Johtajalta edellytetään
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– kykyä johtaa henkilöstö- ja taloushallintoa
– taitoa suunnitella ja toteuttaa hankkeita sekä hankkia ulkopuolista rahoitusta
– hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
– suomen, viron ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää tavoitteellisuutta, näkemyksellisyyttä sekä kykyä luoda ja toimeenpanna uusia keinoja instituutin tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemassa olevat yhteiskuntasuhteet sekä verkostot taiteen ja koulutuksen aloilla ovat eduksi.

Hakemusten tulee sisältää
– CV liitteineen
– kuvaus tähänastisesta työhistoriasta
– näkemys Viron-instituutin toiminnan kehittämisestä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Viron-instituutin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pirkko Nuolijärvi, puh. 0449899779.
Hakemukset palkkatoivomuksineen toimitetaan sähköpostitse Viron-instituutin Säätiön hallituksen puheenjohtajalle Pirkko Nuolijärvelle (pirkko.nuolijarvi[at]gmail.com) viimeistään 8.10.2018 klo 16.