Soome instituut ja soome keele õpetus

Soome keele ja kultuuri õppimise toetamine Eesti koolides on meile tähtis.

Eesti üldhariduskoolides õpib soome keelt ligi tuhatkond õpilast, neist rohkem kui paarsada teise võõrkeelena. Eelmisel õppeaastal õpetati soome keelt teise, kolmanda või neljanda võõrkeelena ühtekokku 31 Eesti koolis. Lisaks on võimalik soome keelt õppida kutsekoolides, Tallinna ja Tartu ülikoolis ning mitmetes keeltekoolides üle Eestis. Instituut toetab soome keele õppimist Eestis, eriti koole, kus soome keelt õpetatakse teise võõrkeelena.

Õpetajatele

Meie tähtsaks partneriks soome keele ja kultuuri tutvustamisel Eestis on soome keele õpetajad. Traditsiooniks on saanud iga-aastased soome keele õpetajate seminarid, kevadine Agricola soome keele olümpiaad ning Aleksis Kivi päeva tähistamine Eesti gümnaasiumites. Koos Soome Suursaatkonna ja Eesti Soome Keele Õpetajate seltsiga valitakse igal aastal aasta soome keele õpetaja.

2017. aastal avaldab instituut õppematerjali, mis on suunatud soome keelt teise keelena õppivatele 6.-9. klassi õpilastele.

Soome keele õpetajad saavad infot ning omavahel suhelda meililisti kaudu. Listiga liitumiseks kirjutage meie programmijuhile Maria Tormile.

Õppematerjalid ja õppimisvõimalused

Meie raamatukogus Tartus on kõigile kättesaadav pidevalt täienev õppematerjalide kogu, samuti oleme oma kodulehele kogunud infot soome keele kursuste ning netis saadaolevatele õppematerjalide kohta. Neil, kes tahavad oma keelt lihvida iseseisvalt, on võimalus osaleda eesti-soome vestlusringides Tartus või Tallinnas. Vestlusringide ajad leiab meie ürituste kalendrist.

Keelesild

Keelesild-kodulehel on rohkesti õppematerjali soome keele õpetamiseks. Soome keele koostöövõrgustik Keelesid tegutseb aastail 2012-2016. Keelesilla liikmed konsulteerivad instituuti ka edaspidi soome keelega seonduvates spetsiifilistes küsimustes.

Keeleõpetuses on uus pearõhk soome keele õpetamise edendamisel venekeelsetes koolides. 2016. a sügisel käivitus esimene soome keele kursus õpetajaid koolitavas venekeelses Narva Kolledžis.

Info:

Maria Torm
programmijuht
maria.torm@finst.ee

Liitu meie uudiskirjaga