Soome instituut ja soome keele õpetus

Soome keele ja kultuuri õppimise toetamine Eesti koolides on meile tähtis.

Eesti üldhariduskoolides õpib soome keel üle tuhande õpilase, neist rohkem kui paarsada teise võõrkeelena. Soome keelt teise, kolmanda või neljanda võõrkeelena õpitakse ligikaudu 40 Eesti koolis. Lisaks on võimalik soome keelt õppida kutsekoolides, Tallinna ja Tartu ülikoolis ning mitmetes keeltekoolides üle Eestis. Instituut toetab soome keele õppimist Eestis, eriti koole, kus soome keelt õpetatakse teise võõrkeelena.

Oleme näoga soome keele õpetajate ja õpilaste poole

Meie tähtsaks partneriks soome keele ja kultuuri tutvustamisel Eestis on soome keele õpetajad. Traditsiooniks on saanud iga-aastased soome keele õpetajate seminarid, kevadine Agricola soome keele olümpiaad ning Aleksis Kivi päeva tähistamine Eesti gümnaasiumites. Koos Soome Suursaatkonna ja Eesti Soome Keele Õpetajate seltsiga valitakse igal aastal Aasta soome keele õpetaja.

Soome keele õpetajad saavad infot ning omavahel suhelda meililisti kaudu. Listiga liitumiseks kirjutage meie programmijuhile Rahel Lindpärgile.

Õppematerjalid ja -võimalused soome keele õppeks

2017– 2018. aastal sai valmis meie värske õppematerjal, mis on suunatud soome keelt teise keelena õppivaile 6.-9. klassi õpilastele, kuid sobib ka iseõppijatele. Komplekti täiendab õpetaja mapp, mis toetab töövihikute kasutamist.

  • Meie raamatukogus Tartus on kõigile kättesaadav pidevalt täienev õppematerjalide kogu, kust on võimalik laenutada ka kaug-teel.
  • Neil, kes tahavad oma keelt lihvida iseseisvalt, on võimalus osaleda eesti-soome vestlusringides Tartus või Tallinnas. Vestlusringide ajad leiab meie ürituste kalendrist.
  • Keelesild-kodulehel on rohkesti õppematerjali soome keele õpetamiseks. Soome keele koostöövõrgustik Keelesid tegutses aktiivselt aastail 2012-2016, kuid sisaldab endiselt hulgaliselt kasulikku õppematerjali. Veebimaterjale oleme kogunud ka oma lehele.

Soome Instituut toetab 2018. aastal võrdsete võimaluste teemalisi Eesti-Soome arutelusid ja koolitusi, täpsemalt Soome esinejate Eestisse toomist. Rohkem infot leiad meie kodulehel.

Info:

Rahel Lindpärg
programmijuht (koolitus ja ühiskond)

rahel.lindparg@finst.ee

 

___

Soome Instituudi tegevust toetab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium, soome keele õppe edendamist Eesti Haridus- ja Teadusministeerium