Kultuur

Soome Instituudi kultuuriprogrammi pearõhk keskendus aastail 2016-2018 Soome 100 programmile, nüüdistsirkusele ja kirjandusele. Pisteliselt organiseeris instituut kultuuriprojekte ka Lätis ja Leedus.

Soome Instituudi programm on kaasaegne ja innovatiivne. Hoiame silma ühiskonnas toimuval, tajume õhus olevaid muutusi ning käime nendega kaasas. Sageli toimib instituut ka soomlaste ja eestlaste vahelise sillana. Instituut loob kontakte, tugevdab isikutevahelist suhtlust ning on avatud erinevatele koostööalgatustele. 

2018. aastal toetasime võrdsete võimaluste teemalisi Eesti-Soome arutelusid ja  Soome kunstnike Eestisse toomist TelepART programmi kaudu.

 

Lisainfo:
Karoliina Korpilahti
kultuuriprogrammijuht
karoliina.korpilahti@finst.ee

___

Soome Instituudi tegevust toetab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium.