Kultuur

Soome Instituudi kultuuriprogrammi pearõhk keskendub aastail 2016-2018 Soome 100 programmile, nüüdistsirkusele ja kirjandusele. Pisteliselt organiseerib instituut kultuuriprojekte ka Lätis ja Leedus.

Soome Instituudi programm on kaasaegne ja innovatiivne. Hoiame silma ühiskonnas tomuval, tajume õhus olevaid muutusi ning käime nendega kaasas. Sageli toimib instituut ka soomlaste ja eestlaste vahelise sillana. Instituut loob kontakte, tugevdab isikutevahelist suhtlust ning on avatud erinevatele koostööalgatustele. 

2017. aastal tähistasime Soome 100. juubelit ja korraldasime mitmeid selle aasta suursündmusi Eestis. Vaata rohkem siin: www.soome100.ee

2018. aastal toetame võrdsete võimaluste teemalisi Eesti-Soome arutelusid ja  Soome kunstnike Eestisse toomist TelepART programmi kaudu.

Lisainfo:
Karoliina Korpilahti
kultuuriprogrammijuht
karoliina.korpilahti@finst.ee

___

Soome Instituudi tegevust toetab Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium.