Agricola olümpiaad

12. aprill 2019, Tartu, Jakobi 2, Tartu

12. aprillil toimub Tartu Ülikoolis vabariikliku soome keele olümpiaadi lõppvoor. 

Soome keele olümpiaad on saanud nime soome kirjakeele isa Mikael Agricola järgi. Agricola sünniaeg pole täpselt teada, seepärast peetakse soome keele päeva esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori surmapäeval, 9. aprillil. See päev on ühtlasi ka soomlaste rahvuseepose “Kalevala” koostaja Elias Lönnroti sünnipäev. Selle päeva paiku korraldatakse Eestis soome keele olümpiaadi juba 22. korda.

Olümpiaadist võivad osa võtta üldhariduskooli 9.-12. klassi õpilased ja kuni 20-aastased kutsekooli õpilased. Olümpiaadist osavõtja ei tohi olla Soomes koolis käinud, tema emakeel ei tohi olla soome keel ja ta peab olema õppinud põhikoolis või gümnaasiumis või kutsekoolis soome keelt.

Paauhinnaks olümpiaadi võitjale on pääsud Linnanmäki lõbustusparki!

Toetajad:

Olümpiaad koosneb eelvoorust ja lõppvoorust. Eelvooru test saadetakse koolidesse jaanuaris pärast koolivaheaega. Eelvooru viib läbi kooli soome keele õpetaja, kes saadab eelvoorus osalenud õpilaste tööd olümpiaadi žüriile. Täpsed juhtnöörid eelvooru läbiviimise kohta saadetakse koolidesse (soome keele õpetajale) koos eelvooru ülesannetega.

Olümpiaadi žürii kutsub lõppvooru kuni 30 õpilast eelvooru tulemuste põhjal. Samast koolist kutsutakse lõppvooru maksimaalselt kuus õpilast. Lõppvooru kutsutud õpilaste nimed teatatakse koolidesse veebruaris ja avaldatakse TÜ teaduskooli kodulehel.

Lisainfo

Olümpiaadi lõppvooru ülesanded sisaldavad järgmisi osasid:
1. Teksti ja kõne mõistmine
2. Grammatika- ja sõnavaraharjutused
3. Suuline ülesanne
4. Kirjutamisülesanne
5. Soome tundmine

Täpsemad juhised lõppvooru ja olümpiaadipäeva kohta saadetakse koolidesse pärast eelvooru.

Ajakava olümpiaadipäeval 12. aprillil 2019:
10.30–11.00 osavõtjate registreerimine (Tartu, Jakobi 2, 4. korrus)
11.00-14.00 olümpiaad
13.30–14.20 lõunasöök
14.30–17.00 kultuuriprogramm
17.00–18.30 vastuvõtt ja autasustamine

Nii eelvooru kui ka lõppvooru tulemused ja ülesanded avaldatakse hiljem TÜ teaduskooli
kodulehel www.teaduskool.ut.ee.

Lisainfo:
Margit Kuusk
Tartu Ülikool, Jakobi 2-420
tel 7375220
55613698
Margit.Kuusk@ut.ee